Deeep / Deeep.Dive privacyverklaring

 

Deeep / Deeep.Dive, gevestigd aan de Hoge Rijndijk 256, 2314 AK Leiden, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in

deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Hoge Rijndijk 256

2314 AK Leiden

+31 6 4419 7064

www.deeep.nl

 

Deeep / Deeep.Dive (hierna te noemen Deeep) doet geen gekke dingen met jouw

persoonsgegevens: wij willen goede diensten leveren en daarvoor hebben wij

bepaalde gegevens van jou nodig. Data wordt niet verkocht aan derden. Wij delen

jouw gegevens alleen voor het verwerken door bijvoorbeeld de belastingadviseur

(zie ‘Delen van persoonsgegevens met derden’).

Heb je vragen? Laat het ons weten: info@deeep.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Deeep verwerkt je persoon gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht

van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op

deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij

verwerken

 

Deeep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

alleen als jij deze vrijwillig verstrekt tijdens een coach sessie of consulting opdracht

en als deze relevant zijn in het kader van ons contract:

- godsdienst of levensovertuiging

- politieke voorkeur

- seksuele leven

- gezondheid

- strafrechtelijk verleden

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

 

Deeep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Deeep analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

- Deeep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Deeep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder

dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deeep) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Deeep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Alle contactgegevens (incl. adress en email) > 24 maanden > wij moeten jou

kunnen contacteren voor het uitvoeren van onze diensten. Hiervoor willen we ook

na het aflopen van ons contract af en toe kunnen inchecken en contact opnemen

- Personalia (anders dan contactgegevens) > 12 maanden > wij gebruiken deze

gegevens alleen in onze opdrachten met jou. Ze zullen in materiaal voorkomen wat

wij samen produceren en allen worden gebruikt om jou na ons contact nog van

dienst te kunen zijn

- IP-adres, locatiegegevens, gedrag op website en browsertype > 12 maanden > wij

gebruiken deze gegevens om de website en onze diensten te optimaliseren

- Bankgegevens > wettelijke bewaartermijn > wij bewaren deze gegevens om te

voldoen aan fiscale wetten

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Deeep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken

indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens

verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen

voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Deeep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Deeep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die

geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of

smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische

werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website

naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook

kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies

door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van

je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van

jouw persoonsgegevens door Deeep en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen

om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar

jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot

inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw

persoonsgegevens sturen naar info@deeep.nl. Om er zeker van te zijn dat het

verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je

privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Deeep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via

de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Deeep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat

jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op via info@deeep.nl

 

 

 

 

join us now

and discover your potential.

KvK-no: 70837503

Privacy statement (in Dutch)

© Deeep.Dive 2018

 

Deeep / Deeep.Dive privacyverklaring

 

Deeep / Deeep.Dive, gevestigd aan de Hoge Rijndijk 256, 2314 AK Leiden, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in

deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Hoge Rijndijk 256

2314 AK Leiden

+31 6 4419 7064

www.deeep.nl

 

Deeep / Deeep.Dive (hierna te noemen Deeep) doet geen gekke dingen met jouw

persoonsgegevens: wij willen goede diensten leveren en daarvoor hebben wij

bepaalde gegevens van jou nodig. Data wordt niet verkocht aan derden. Wij delen

jouw gegevens alleen voor het verwerken door bijvoorbeeld de belastingadviseur

(zie ‘Delen van persoonsgegevens met derden’).

Heb je vragen? Laat het ons weten: info@deeep.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Deeep verwerkt je persoon gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht

van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op

deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij

verwerken

 

Deeep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

alleen als jij deze vrijwillig verstrekt tijdens een coach sessie of consulting opdracht

en als deze relevant zijn in het kader van ons contract:

- godsdienst of levensovertuiging

- politieke voorkeur

- seksuele leven

- gezondheid

- strafrechtelijk verleden

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

 

Deeep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Deeep analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

- Deeep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Deeep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder

dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deeep) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Deeep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Alle contactgegevens (incl. adress en email) > 24 maanden > wij moeten jou

kunnen contacteren voor het uitvoeren van onze diensten. Hiervoor willen we ook

na het aflopen van ons contract af en toe kunnen inchecken en contact opnemen

- Personalia (anders dan contactgegevens) > 12 maanden > wij gebruiken deze

gegevens alleen in onze opdrachten met jou. Ze zullen in materiaal voorkomen wat

wij samen produceren en allen worden gebruikt om jou na ons contact nog van

dienst te kunen zijn

- IP-adres, locatiegegevens, gedrag op website en browsertype > 12 maanden > wij

gebruiken deze gegevens om de website en onze diensten te optimaliseren

- Bankgegevens > wettelijke bewaartermijn > wij bewaren deze gegevens om te

voldoen aan fiscale wetten

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Deeep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken

indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens

verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen

voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Deeep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Deeep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die

geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of

smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische

werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website

naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook

kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies

door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van

je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van

jouw persoonsgegevens door Deeep en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen

om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar

jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot

inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw

persoonsgegevens sturen naar info@deeep.nl. Om er zeker van te zijn dat het

verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je

privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Deeep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via

de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Deeep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat

jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op via info@deeep.nl